markkinoinnin_trendit_202

Markkinoinnin trendit 2023

Miten markkinoinnin trendit muuttuvat tänä vuonna?

Digitaalisen markkinoinnin vaihtuvien trendien perässä pysyminen voi tuntua haastavalta, mutta digimarkkinoinnin asiantuntijalla pysyy langat käsissä. Toimialan päivittäinen seuraaminen, osaamisen jatkuva kehittäminen sekä uusimpien teknologioiden ja työkalujen haltuunotto on asiantuntijalle arkipäivää.

Vuosi 2023 on jo hyvässä vauhdissa ja nyt on aika keskittyä tämän vuoden markkinointiin. Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2023?

 

 1. Sisältömarkkinointi

  Sisältömarkkinoinnilla tavoitetaan tänä vuonna tarkasti oikean kohderyhmän asiakkaat ja luodaan brändille tunnettuutta. Yritysten kannattaa keskittyä tuottamaan laadukasta ja kohdennettua sisältöä, joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Jatkuva ja johdonmukainen markkinointiviestintä niin sosiaalisessa mediassa, kuin verkkosivustolla sitouttaa asiakkaita.

 2. Työnantajamielikuva

  Työnantajamielikuvaan panostetaan yhä enemmän ja parhaat asiantuntijat valitsevat työpaikkansa työmarkkinoilta sen perusteella. Pelkkä palkka eikä ole enää tärkein kriteeri työpaikan valinnassa. Työn ja arjen sulautuessa yhteen etätöiden lisääntyessä, työnhakijat odottavat työnantajan tarjoavan palkan lisäksi myös muita käytännön tason etuja. Työnantajamielikuvalla viestitään työnhakijoille mitä yrityksellänne on tarjota ja millä ehdoin. Tässä onnistuneet, onnistuvat houkuttelemaan myös parhaat työntekijät.

 3. Videot

  Videoiden käyttö kasvaa ja merkitys markkinoinnissa lisääntyy. Video houkuttaa asiakkaan katsomaan pidempään ja videot ovatkin nousseet suureen suosioon sosiaalisen median markkinoinnissa. Instagram Reels, TikTok, Youtube ja streaming kasvavat. Videoita kulutetaan erityisesti puhelimilla, joten niiden kannattaa olla pystysuuntaisia.

 4. Vaikuttajamarkkinointi

  Vaikuttajamarkkinointi jatkaa nousuaan ja markkinoijat panostavat tähän entistä enemmän markkinointikanavana. Tämä antaa brändeille mahdollisuuden tavoittaa uusia kohderyhmiä niin B2C, kuin B2B puolella. Vaikuttajamarkkinointialustat jatkavat kasvuaan, jolloin markkinoinnin toteuttaminen vaikuttajien kanssa helpottuu.

 5. Sosiaalisen median markkinointi

  Sosiaalisen median rooli markkinoinnissa on yhä merkittävämpi. Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa tavoittaakseen asiakkaita ja levittääkseen brändi- ja tuotetietoutta. Sosiaalisen median käyttö tuloksellisessa digimarkkinoinnissa edellyttää tarkkaa suunnittelua ja täsmällistä toteutusta, jotta saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset.

 6. Markkinoinnin kohdentaminen

  Asiakkaat odottavat yhä henkilökohtaisempaa palvelua ja markkinoinnin asiantuntijat vastaavat tähän tarpeeseen panostamalla markkinointikampanjoiden kohdennukseen. Tämä voi sisältää esimerkiksi asiakasdataa hyödyntävää sisältöä, henkilökohtaisia tarjouksia ja yksilöllistä palvelua.

 7. Chatbotit

  Chatbottien käyttö markkinoinnissa jatkaa nousuaan ja niiden odotetaan tulevan yhä tärkeämmäksi asiakaskokemuksen parantamisessa. Ne vastaavat asiakkaiden kysymyksiin ajasta ja paikasta riippumatta. Chatbotien toiminta perustuu yksinkertaisiin periaatteisiin ja ne voivat esimerkiksi tunnistaa keskustelun aiheen ja tarjota vastakysymyksiä sekä ratkaisuja aiemman vastauksen perusteella.

 8. Digimarkkinoinnin ulkoistaminen

  Digitaalisen markkinoinnin ulkoistaminen markkinointitoimistoille lisääntyy. Isolle osalle yrityksistä markkinoinnin ulkostaminen on jo arkipäivää ja tänä vuonna viimeistenkin kannattaa harkita, olisiko ulkoistaminen kustannustehokkaampaa. Usein yrityksille tuottavampaa on keskittyä ydinosaamiseen ja ulkoistaa markkinointi alan asiantuntijoille, jotka voivat hoitaa sen tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ulkoistamalla digimarkkinointi yrityksen liiketoimintaa voidaan kasvattaa niin perinteistä markkinointia, kuin uusimpia trendejä hyödyntäen. Jos markkinoinnin ulkoistaminen mietityttää, käy lukemassa artikkeli Kannattaako markkinoinnin ulkoistaminen.

 

Oletko harkinnut markkinoinnin ulkoistamista ja haluaisitko kuulla, millaisia tuloksia yrityksellenne voidaan ulkoistamalla saada? Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

 

Jaa artikkeli